Kokkolan tuulivoimaloiden käynnistyminen

Jatkuva infraäänimittaus alkoi Kokkolan Halkokarilla noin 2,4 km päässä tulevista tuulivoimaloista heinäkuussa 2017. Mittausten mukaan Kokkolassa ei ollut voimakasta ja jatkuvaa tuulivoimaloiden tuottamaa infraääntä ennen kuin Harriniemen uudet voimalat käynnistyivät täydellä teholla loppuvuodesta 2017.

Alla olevassa kuvassa mittarin sijainti 2,4 km etäisyydellä lähimmästä neljästä voimalasta.

Verrattuna muihin tuulivoima-alueisiin, jotka tyypillisesti sijaitsevat harvaan asutuilla alueilla, Kokkolan tuulivoima-alueen ympäristössä asuu huomattava määrä ihmisiä alle 3 km etäisyydellä voimaloista. Oletettavaa on, että osa alueen asukkaista alkaa oireilemaan tyypillisiä infraäänen aiheuttamiksi oletettuja oireita muutaman kuukauden sisällä voimaloiden käynnistymisestä.

Voimaloita lähimpänä sijaitseva asuinalue on vuoden 2011 asuntomessualue, 1,4 km etäisyydellä lähimmästä tuulivoimalasta. Tällä etäisyydellä olemme tähän astisessa seurannassa havainneet ihmisten kokemien terveysongelmien kehittyvän nopeimmin ja vakavimmalle tasolle. Tällä etäisyydellä ihmisiä on myös ajoittain häirinnyt tuulivoimaloista aiheutuva kuultavan äänen melu, erityisesti öisin kun maan pinnalla ei tuule. Kuultavaa äänihaittaa voi ehkäistä mm. pitämällä ikkunoita ja ovia kiinni. Infraääni matalataajuisena signaalina tunkeutuu kuitenkin rakennuksen läpi ja sisälle, joten sen mahdollisilta vaikutuksilta ei voi nykytietämyksen mukaan välttyä.

Yllä ilmakuva asuntomessualueelta 1,4 km päässä voimaloista. Usean muun tuulivoima-alueen ympäristössä ihmiset ovat joutuneet muuttamaan kodeistaan tällä etäisyydellä. Toivokaamme parasta, ettei näistä taloista tarvitsisi lähteä. Talon myynti on havaittu ongelmalliseksi, kun muuton syy on ollut talossa oirehtiminen. Kuva: Asuntomessut

Alla olevissa kuvissa päiväkohtaisia spektrogrammeja syys-joulukuulta. Spektrogrammien tulkintaa on selitetty aikaisemmissa blogiteksteissä.

Syyskuulta tyypillisiä spektrogrammeja:

  

Lokakuulta mittauksia.

  

Seuraavissa kuvissa marraskuulta muutamia mittauspäiviä. 25.-27.11. päiviltä näkyvissä tuulivoimaloiden käyntiä.

     

Joulukuun aikana tuulivoimaloiden tuottama infraääni oli mittausten mukaan lähes päivittäistä, kuten alla olevista spektrogrammeista voidaan selvästi havaita.