Spektrogrammista, osa 3

Luonnossa on myös infraääntä, merkittävimpänä lähteenä tuuli. Miten tuulen aiheuttama infraääni erottuu?

Alla olevassa kuvassa voimakas maatuuli aiheuttaa kohinaa matalilla taajuusalueilla. Erityisen voimakasta vaihtelu on aivan matalilla taajuuksilla, mikä pystytään havaitsemaan parhaiten aikatason mittauksissa. Tuulen aiheuttamassa infraäänessä ei ole havaittavissa jaksollisuutta. Alla olevassa kuvassa ympäröity kohta (1.), jossa voimakkaan maatuulen aiheuttamaa infraääntä.

Tuulivoimaloiden tuottama infraääni näkyy hyvin spesifisesti valkoisten nuolien osoittamissa kohdissa (2.).

Maatuulella tarkoitetaan tässä matalalla olevaa tuulta. Huomioitavaa on, että vaikka korkealla tuulee ja tuulivoimalat ovat toiminnassa, niin aina ei maanpinnalla juurikaan tuule. Edellä olevasta kuvasta voidaan havaita, että klo. 00:00 – 14:00 välisenä aikana ei juurikaan tuule maanpinnalla, mutta klo 14:00 – 22:20 välisenä aikana kova tuuli puhaltaa myös maan pinalla.

Tuulivoimaloiden infraääni peittyy osittain kohinaan kovan maatuulen aikana.