Spektrogrammista, osa 1

Alla olevassa kuvassa tyypillinen tuulivoimaloiden tuottama infraäänen spektrogrammi. Vaaka-akselilla taajuus hertseinä 0 – 5 Hz. Pystyakselilla kellonaika 00:00 – 24:00.

Infraäänen voimakkuus kuvattu väreillä sinisestä punaiseen. Punainen voimakas signaali.

Mittaus suoritettu asuintiloista. Lähin voimala noin 1,37 km etäisyyydellä. Spektrogrammi kuvaa alle 5 Hz taajuudella olevia jaksottaisia signaaleja.

Kuvassa:

  1. Tuulivoimaloiden peruslapatajuus. Tässä 0,6 Hz.
  2. Toinen harmoninen eli 2 * 0,6 Hz = 1,2 Hz.
  3. Kolmas harmoninen.
  4. – 8. Korkeampia harmonisia taajuuksia

Seuraavassa kuvassa sama mittaus 0-20 Hz taajuuskaistalla.

Huom! Tuulivoimaloiden infraääni muodostuu pääosin vain alle 5 Hz taajuusalueelle.

Seuraavassa kuvassa tuulivoimalat pysähtyvät hieman ennen klo 11:00.

Seuraavassa kuvassa sama mittaus 0-20 Hz kaistalla.

Alla olevassa kuvassa samalta päivältä mittaus 5 km päästä samasta voimalasta.

Yllä olevassa kuvassa olevat poikittaiset vaaleat rannut johtuvat asumisesta tulevista häiriöistä, lähinnä ovien sulkemisesta.

Seuraavassa kuvassa sama mittaus 0-20 Hz kaistalla.