Infraääni mitä se on?

Kuulin ensimmäisen kerran tuulivoimaloiden aiheuttamasta infraäänestä noin kaksi vuotta sitten. Samalla minulle kerrottiin, että suuret tuulivoimalat tuottavat infraääntä, joka kantautuu jopa kymmenien kilometrien päähän voimaloista. Maailmalla oli tahoja, jotka väittivät, että infraääni on ihmisten ja eläinten terveydelle vaarallista ja pitkäaikaisessa altistuksessa aiheuttaa pysyviä fysiologisia muutoksia.

En tiennyt aluksi, miten asiaan tulisi suhtautua. Onko siinä mitään tolkkua, että tuulivoimaloista voisi olla terveydelle haittaa? Olin muutaman kerran käynyt tuulivoimaloiden juurella Hailuodon lauttarannassa ja lähinnä muistan, että niistä lähti suunnaton meteli kovalla tuulella. Minulle kerrottiin, että tuulivoimalat aiheuttavat kuultavan melun lisäksi infraääntä, joka kantautuu pitkiä matkoja ja ulkomailla useat tutkijat kiistelivät, onko infraäänistä ihmisille haittaa tai ei. Tutustuin itse myös muutamiin artikkeleihin, joissa kerrottiin ihmisten kokemista terveyshaitoista, joiden aiheuttajana pidettiin tuulivoimaloiden tuottamaa infraääntä.

Suomeenkin on investoitu ja rakennettu suuria tuulivoimala-alueita. Onhan tuulivoima saasteeton ja uusiutuva sähköenergian tuotantomuoto. Miten oli mahdollista, että väitetty terveyshaittavaikutus oli voitu sivuuttaa ja miksi sitä ei oltu tutkittu riittävästi? Vai onko koko huoli infraäänen terveyshaitasta turha, ihmisten mielikuvituksen tuotetta, noseboa?

Aikaisemmissa työtehtävissäni olin joutunut paljon pohtimaan plasebon vaikutusta ja sitä, miten sitä voidaan pienentää lääkelaitetutkimuksissa. Plasebo-vaikutus on tunnetusti erittäin suuri ja oletettavasti nosebon vaikutus on yhtä haasteellinen. Plasebossahan hoidettava parantuu, vaikka lääkkeenä olisi pelkkä kalkkitabletti, kun taas nosebon vaikutuksesta henkilö saa oireita ulkoisesta tekijästä, jolla ei ole tieteellisesti voitu osoittaa fysiologista syy-yhteyttä oireisiin.

Asia jäi vaivaamaan minua . Kuulin ystävältäni, että usealla paikkakunnalla Suomessa ihmisillä oli alkanut ilmetä samankaltaisia oireita kuin ulkomaiset tutkijat olivat raportoineet. Ihmisillä oli ilmennyt rytmihäiriöitä, verenpaineen nousua, selittämätöntä öistä heräilyä, korvien soimista ja matalataajuista tinnitusta.

Ystäväni oli myös hankkinut infraäänen mittauslaitteen, jolla oli itse pystynyt mittaamaan tuulivoimaloiden infraääntä. Samalla hän oli seurannut omia oireitaan ja merkannut oireet päiväkirjaan. Infraäänen hän oli nauhoittanut kuukauden jaksoissa ja vertasi kuukauden jälkeen tuulivoimaloiden infraäänen ja päiväkirjan oireiden ajallista ilmenemistä. Hänen havaintonsa oli, että oireiden ja infraäänen välillä oli yhteys.

Keskustelimme useasti, miten asiaa voisi tutkia laajemmin. Päädyimme siihen, että pitäisi saada riittävän edullinen infraäänimittauslaitteisto, jolla voisi mitata ja nauhoittaa useista paikoista yhtä aikaa ja samalla kerätä tietoa ihmisten kokemista terveyshaitoista. Lopulta päädyimme kehittämään oman mittauslaitteemme, jolla pystyisimme tarvittaessa toteuttamaan tutkimuksen.

Keväällä 2016 saimme valmiiksi ensimmäisen koelaitteen, jolla pystyimme mittaamaan tuulivoimaloiden tuottamaa infraääntä.