Tutkimuksen käynnistyminen

Kesän 2016 aikana infraäänen mittalaitteen kehitys eteni. Lähinnä algoritmin ja käyttöliittymän kehitystä jatkettiin. Mittauslaitteen proto valmistui alkusyksystä ja sitä testattiin eri puolella Suomea.

Syys-lokakuussa yksi hallituspuolueista otti ihmisten kokemat terveyshaitat tosissaan. Asia sai runsaasti huomiota mediassa. Aikaisemmin mediassa tuulivoimaloiden aiheuttamista terveysoireista kärsivät ihmiset oli leimattu luulotautisiksi ja poliitikot eivät olleet osanneet tarttua asiaan. THL oli myös teettänyt aiheesta selvityksen. Tuulivoimaloiden terveyshaittaa oli selvitetty, ei tutkittu. Tutkijat eivät olleet missään vaiheessa mitanneet infraääntä.

Kiinnostuksen herättyä mahdollisten infraäänten terveyshaitoista, mietin miten objektiivinen tutkimus tulisi suorittaa. Koska olen ollut mukana aiemminkin erilaisissa terveyteen ja tekniikkaan liittyvissä tutkimushankkeissa, tiesin, että yksi merkittävä riskitekijä on nosebon vaikutus. Mikäli ihmiset itse pystyvät reaaliaikaisesti näkemään infraäänen määrän mittalaitteella, he saattavat kokea oireensa sillä hetkellä pahemmaksi. Oli siis tehtävä järjestelmä, jossa ihminen itse ei pääse käsiksi mitattuun tietoon, vaan datan purku tehdään kontrolloidusti muualla.

Pyynnöstä tein myös ministeriöön tutkimussuunnitelman ja useita mittalaitteita hallituksen suunnittelemaa infraääni- ja terveystutkimusta varten. Ministeriöstä ei ole kuulunut mitään, mutta aloitimme tutkimuksen teon joka tapauksessa, jotta tutkimus voisi valmistua tavoiteaikataulussa.

Tammikuusta 2017 noin 20 infraäänen mittalaitetta on ollut kerrallaan eri puolilla Suomea noin 1-10 kilometrin säteellä voimaloista kodeissa, jossa on koettu tuulivoimaloiden tulon jälkeen ilmenneitä terveyshaittoja. Mittalaitteet ovat olleet yhdessä paikassa kerrallaan kuukauden. Samaan aikaan kodeissa on täytetty päivittäin oirepäiväkirjaa.

Tutkimuksen tietoja puretaan raakadatasta ja päiväkirjoista kevään aikana.

Jos tuulivoimaloiden infraääni aiheuttaa ihmisille uni- ja terveyshaittoja, se näkyy tekemässämme tutkimuksessa. Analysoimme tulokset kun dataa on kerätty riittävästi, mielellään muutamalta sadalta koehenkilöltä.